VERDENSMÅL

VERDENSMÅL

Test

Helping Humanity har arbejdet med 6 ud af 17 verdensmål, og bidrager således til en bæredygtig udvikling. Kun i fællesskab og med devisen om at “bække små gør en stor å”, så kan vi nå i mål. Hvis vi skal vente på at andre gør arbejdet for os, så når vi ikke langt. Derfor skal vi allesammen sikre at vi giver et bidrag til at udviklingen går i en bæredygtig retning.

Test

Afskaffelsen af fattigdom er fortsat en af de største udfordringer for menneskeheden. Mens antallet af mennesker, der lever i ekstrem fattigdom, er halveret – fra 1,9 milliarder i 1990 til 836 millioner i 2015 – kæmper alt for mange stadig med at få opfyldt deres mest basale menneskelige behov. Denne positive udvikling vil Helping Humanity gerne være med til at præge og derfor har vi en række tiltag som skal sikre at mennesker kommer ud af ekstrem fattigdom. Helping Humanitys tiltag er at sikre en overlevelse i første omgang i gennem nødhjælpspakker og dernæst et RENTEFRIT låneprogram, som sikrer at mennesker kan starte en mindre virksomhed for at brødføde egen familie. Låneprogrammet har stor succes og Helping Humanity har således hjulpet flere hundrede familier ud af ekstrem fattigdom samt givet dem en mulighed for at føre et liv i værdighed, hvor man ikke er afhængig af almisser.

Test

Hurtig økonomisk vækst og øget landbrugsproduktivitet har i de seneste årtier fået andelen af underernærede mennesker i verden til at falde med næsten halvdelen. Mange udviklingslande, som tidligere led af hungersnød og sult, kan nu opfylde de mest sårbare menneskers ernæringsmæssige behov. Der er dog fortsat behov for at hjælpe i udsatte områder med internt fordrevne mennesker samt steder hvor der er tørke og krig. Helping Humanity sikrer overlevelse for mennesker i gennem udlevering af brød samt husholdningspakker bestående af basale fødevarer.

Test

Sundt liv og trivsel er et af de 17 verdensmål, som indgår i udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. En integreret tilgang er afgørende for fremskridt på tværs af de forskellige mål. Helping Humanity har etableret lægecamps, hvor mennesker har fået medicinsk behandling, udleveret briller, øjenkirurgi samt basal medicin. Helping Humanity sender også renoveret hospitalsudstyr til hospitaler som ikke har tilstrækkeligt hospitalsudstyr eller at deres udstyr er nedslidt. Rent vand spiller også en stor rolle for mennesker sundhed. Helping Humanity installerer rentvandsanlæg i udsatte områder, hvor der er tørke og/eller forurenet vand.

Test

Siden årtusindeskiftet er der sket store fremskridt mht. grundskoleuddannelse for alle. Antallet af børn, der dropper ud af skolen, er faldet med næsten halvdelen. Den positive udvikling skal opretholdes og vi skal sikre at ALLE børn kommer i skole og får en mulighed for at få en uddannelse. En god uddannelse kan i mange tilfælde være en farbar vej ud af ekstrem fattigdom. Helping Humanity har flere tiltag som sikrer at børn og unge kan få en uddannelse. Vi sponsorer en hel skole samt laver indsamlinger til Namal Knowledge City og Akhuwat University, som begge giver en kvalitets-uddannelse til mennesker der normalt ikke ville få en mulighed for at få en universitets-uddannelse.

Test

Vandmangel påvirker næsten halvdelen af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som  forventes at stige i takt med den globale opvarmning grundet klimaændringerne.

Selvom mange mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet, så er svindende forsyninger af rent drikkevand stadig et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

Mange lande er tæt på at udtømme deres kilder med vedvarende ferskvand og må nu regne med ikke-konventionelle kilder. Tørke og ørkendannelse forværrer disse tendenser. Helping Humanity installerer rentvandsanlæg i udsatte områder, hvor der er tørke og/eller forurenet vand. Hvor der ikke findes elektricitet sikrer vi elforsyning via solcelle anlæg. Vi har også bidraget til bygning af dæmninger, som tjener mange formål udover at sikre vandforsyning i tørkeperioder.

Test

Vi er allerede vidner til de drastiske konsekvenser af klimaforandringer. Udledningen af drivhusgasser fortsætter med at stige, og udledningen er i dag mere end 50 procent højere end niveauet i 1990. Endvidere forårsager den globale opvarmning langvarige ændringer i vores klimasystem, som truer med uoprettelige konsekvenser, hvis vi ikke handler nu. Helping Humanity har bidraget til træplantning, som er et værn mod oversvømmelser, stigende temperaturer mv.

Donationer kan overføres ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay. Du bedes mærke din donation med det projekt du gerne vil støtte.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay: