Mikrolån

Helping Humanity tilbyder rentefrie lån til fattige mennesker. Der er ingen omkostninger forbundet ved låntagning udover et minimalt gebyr, som dækker de faktiske omkostninger ved udarbejdelse af dokumenter.

• At tilbyde rentefrie mikrolån til fattige familier og dermed gøre dem I stand til at blive selvforsørgende.
• At bruge rentefrie lån som en levedygtig model og bredt baseret løsningsmodel til bekæmpelse af fattigdom.
• At tilbyde social vejledning, kapacitetsopbygning og iværksætter træning.

Det reelle lånebeløb tilbagebetales UDEN renter af låntager. Omkostninger for drift af lokaler mv holdes på et minimalt niveau ved at benytte allerede etablerede bygninger/kontorer, som stilles til rådighed uden beregning. På trods af at lån ydes til fattige familier, så er tilbagebetalingen ualmindelig god i det 99,85 % af låntagerne tilbagebetaler deres lån. Herudover så transformeres 70 % af låntagerne til fremtidige donorer. De familier eller individer der ikke kan tilbagebetale deres lån belastes ikke af en politianmeldelse eller trusler om retssager.

• At fremme mellemfolkelig medfølelse og frivilligt arbejde.
• At transformere låntagere til donorer.
• At gøre Helping Humanity til en bæredygtig organisation der løfter folk fra fattigdom til at blive selvforsørgende.

Pengene kan også overføres ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay. Du bedes mærke din donation med det projekt du gerne vil støtte.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay: 91 250 777