Social Velfærd

Helping Humanity har udstedt lån til flere hundrede familier, som dermed har fået en mulighed for at stå på egne ben og sikre mad til familien og uddannelse til børnerne. Helping Humanity vil tilbyde rentefrie mikrolån til fattige familier og dermed gøre dem i stand til at blive selvforsørgende. Vi vil bruge rentefrie lån som en levedygtig model & til en effektiv måde at bekæmpe fattigdom. Vi vil tilbyde social vejledning, kapacitetsopbygning og iværksætter træning. Det er et stort ønske at transformere låntagere til donorer og gøre Helping Humanity til en bæredygtig organisation der løfter folk fra fattigdom til at blive selvforsørgende.

Lån optages ved følgende process:

ANSØGNINGSPROCES IGANGSÆTTES

Låntager besøger Helping Humanity’s lånekontor. Lån kan optages enten som et individuelt RENTEFRIT lån eller som et RENTEFRIT gruppelån.
Gruppelån: 3 eller flere personer kan gå sammen om lån. Låntagere står samtidig som garanter for tilbagebetaling af hele gruppelånet.

Individuelt lån:
Låntager skal have 2 garanter for lånet.

Maximum lånebeløb for førstegangs låntagere er 30.000 PKR.

ANSØGERS FAMILIE INDDRAGES

Helping Humanity repræsentant fra lånekontor besøger låntager. Familien inddrages og der spørges om de er indforstået med at låntager optager lån til det oplyste formål. Hvis familien giver deres accept så går Helping Humanity videre til næste trin i låne-proceduren.

Lånebeløb:
Varierer fra 30.000 PKR til 50.000 PKR.
Ca. 2.000—3.300 Kr.

KREDIBILITET UNDERSØGES

Helping Humanity repræsentant fra lånekontoret besøger nærområdet hvor låntager bor. Der spørges om låntagers kredibilitet. Hvis der er positive udsagn fra folk i nærområdet, så går Helping Humanity videre til det næste trin i låneproceduren dvs. oprettelse af alle nødvendige lånedokumenter.

Lånedokumenter udarbejdes med beskrivelse af sagen. Den endelige behandling foretages af områdelederen.

UDBETALING AF LÅN

Udbetaling af lån til låntagerne foregår ved at områdelederen indkalder til et fællesmøde, hvor andre låneansøgere også er tilstede. Låneanmodninger gennemgås endeligt. Områdelederen stiller supplerende spørgsmål inden en eventuel accept af lån.

Returnering af lån:
Låntager skal returnerer lån i løbet af ca. 15-16 måneder og første afdrag starter en måned efter optagelse af lån.

Det reelle lånebeløb tilbagebetales UDEN renter af låntager. Omkostninger for drift af lokaler mv holdes på et minimalt niveau ved at benytte lokaler med lav husleje. På trods af at lån ydes til fattige familier, så er tilbagebetalingen ualmindelig god i det 99,85 % af låntagerne tilbagebetaler deres lån. Herudover transformeres 70 % af låntagerne til fremtidige donorer. De familier eller individer der ikke kan tilbagebetale deres lån belastes ikke af en politianmeldelse eller trusler om retssager. De tilbagebetalte lån bruges til at udstede nye lån.

Du kan benytte nedenstående online betalingsmodul til indbetaling af donationer og medlemsskab. Både donationer og at betaling for medlemsskab kan være en månedlig eller årlig ydelse som trækkes fra den bankkonto der er tilknyttet til det anvendte kort. Husk at alle felter angivet med “*” skal udfyldes.

SOCIAL VELFÆRD

Pengene kan også overføres ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay. Du bedes mærke din donation med det projekt du gerne vil støtte.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay: 91 250 777