KLIMA & GLOBAL OPVARMNING

Klimaforandringerne mærkes verden over i større eller mindre grad, og er en af de største udfordringer på verdensplan. Klimaet bliver varmere, og forureningen større. Det er i særligt grad de fattigste lande, som er mest udsat. I mange lande har man fældet træer uden at plante nye træer, og det giver udslag i klimamæssige forandringer som kan få fatale konsekvenser.  Tørke, oversvømmelser og andre vejrmæssige forandringer sætter sit tydelige præg. Det frygtes at disse naturlige begivenheder vil vokse yderligere, hvis vi ikke gør en indsats på verdensplan.

Den udbredte fattigdom gør at at det mange gange er svært at gøre en indsats mod klima forandringerne, men nu er der et land, der på regeringsniveau hart besluttet at plante nye træer i massivt omfang for at modvirke klimaforandringerne. Kom, lad os give en hånd med for det vil ikke kun gavne lokalbefolkningen at der plantes træer i Pakistan. Det vil nemlig gavne hele kloden! I mange lande udgør skovarealet en brøkdel af det areal svarende til den internationale standard på 25%. Helping Humanity vil yde sit bidrag til at modvirke klimaforandringenr ved at gøre en indsats for at plante nye træer.

For at bekæmpe truslerne fra global opvarmning i landet, vil du kunne plante 50 træer ved at donere 300 Kr.

Husk at mærke betalingen med “Træplantning”❗️

FIRMAER/FORRETNINGER

Hvis du vil profilere dit firma som et firma der bekæmper klimaforandringer og global opvarmning, så vil du modtage et bevis for det hvis du donerer til plantning af mere end 500 træer (3.000 Kr.). Der vil blive udstedt et certifikat som kan benyttes i markedsføringen af dit firma. Du får også en kvittering som kan benyttes i skatteregnskabet.

 

❗️Husk at mærke betalingen med “Træplantning”❗️

Ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay bedes du mærke din donation med “Helbred”.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Eller benyt vores online betalingsmodul.