GENNEMFØRTE PROJEKTER

Helping Humanity har i sin korte levetid gennemført adskillige projekter/events med gode resultater. På kort tid har Helping Humanity fået et godt ry grundet sit ihærdige og successfulde arbejde, som har banet vejen for adskillige fornemme indsamlinger.

2018

Februar 2018

Amanat Ali Event: Fundraising for rentefrie mikrolån

 

Juni 2018

Ramadan Middag ved ungdomsafdelingen: Fundraising for lægecamps i Pakistan

 

August 2018

Maher Zain Koncert: Fundraising for udsatte børn

 

September 2018

Fundraising for Namal Knowledge City.

2017

Marts 2017
Helping Humanity havde inviteret prominente digtere fra Pakistan. Digterne agerede som trækplaster til en velgørenhedsmiddag, som havde til hensigt at indsamle penge til at yde rentefrie lån til de fattige. Helping Humanity har fornyligt oprettet eget kontor i Gujrat, Pakistan hvorfra der ydes rentefrie lån til de allerfattigste mennesker. Denne velgørenhedsmiddag var en stor succes med ca. 400 gæster. Samtidig lykkedes det Helping Humanity at indsamle et stort beløb som de fattige vil få gavn af.

Januar 2017
Helping Humanity arrangerede en særdeles velplanlagt og veludført badminton turnering. Projektet havde til formål at indsamle penge til de fattige og der igennem også fremme fysiske aktiviteter. Badminton turneringen var en kæmpe succes. Der blev ikke kun kæmpet bravt for at vinde kampene men også for at bidrage til et godt formål. Al overskud fra denne turnering går til at udstede rentefrie lån til de fattige.

2016

Februar 2016
Depilex SmileAgain Foundation (DSF) har til formål at hjælpe voldsramte kvinder inkl. kvinder der bliver udsat for bl.a. syreangreb. Hjælpen består i en akuthjælp til behandling af skader og dernæst hjælp til at komme videre med livet inkl. eventuel plastikkirurgi og jobmuligheder, således at kvinderne kan stå på egne ben.

Januar 2016
Fundraising for Namal College. I Pakistan er institutioner der tilbyder kvalitetsundervisning et sjældent syn, og det er endnu mere sjældent at en institution tilbyder gratis undervisning til fattige mennesker. Namal College tilbyder financiel støtte til undervisning for 90 % af eleverne og de resterende 10 % betaler en brøkdel af prisen for en tilsvarende uddannelse på Bradford University i England. For at kunne tilbyde kvalitetsundervisning, så er Namal College affilieret med Bradford University i England. Med en formidabel indsats fra Helping Humanity og donorer lykkedes det at skaffe 120 medlemmer, som svarer til 84.000 kr. og yderligere ca. 150.000 Kr. til “Namal Knowledge City”.

2015

Oktober/November 2015
Helping Humanity samler ind til de jordskælvsramte områder i det nordlige Pakistan. Responsen fra danskerne været god og der er skrivende stund indsamlet over 60.000 Kr. Det indsamlede beløb vil hjælpe fattige mennesker igennem en hård vinter i bjergene.

September 2015
Helping Humanity sender 3 paller medicinsk udstyr til det krigsramte Syrien. Bag denne donation ligger der en rigtig fin menneskelig gestus fra Hanne og Bjarne. Helping Humanity blev opsøgt på baggrund af en artikel i en lokalavis på Vestegnen. Hanne og Bjarne læste artiklen og fandt ved yderligere søgning et tlf. nr til formanden for Helping Humanity. Dermed var der oprettet en kontakt og et møde blev istandsat således at det medicinske udstyr kunne besigtiges. Hanne og Bjarne er begge varme mennesker som ønsker at gøre noget for mennesker i nød. Team Helping Humanity er yderliere inspireret af den medmenneskelighed parret har vist.

28. august 2015
Helping Humanity beslutter sig for at støtte “Ghazali Education trust”.Helping Humanity støtter med finansiel hjælp til at drive en skole i et år og støtter ligeledes finansielt med at flere børn kan få gratis undervisning i et år.September 2015

23. august 2015
Helping Humanity holder et musikarrangement med middag til fordel for opførelse af en medicinsk læreanstalt under opførelse i Pakistan. Det viste sig at være en kæmpesucces med over 900 gæster til middagen og det indsamlede beløb udgjorde over 1 million kroner.

Middagen blev holdt i samarbejde med ‘Sahara For Life Trust’, som er en pakistansk velgørenhedsorganisation, der bl.a. har bygget et hospital i et udkantsområde i Pakistan hvor fattige mennesker kan få en gratis behandling.

Maj 2015
Helping Humanity holder sin åbningsfest hvor et udvalg af lokale og ledende personloigheder var gæster. Den åbenhjertelige modtagelse gjorde at grundlæggerne af Helping Humanity blev endnu mere motiverede til at arbejde på nye projekter.

Du kan benytte nedenstående online betalingsmodul til indbetaling af donationer og medlemsskab. Både donationer og at betaling for medlemsskab kan være en månedlig eller årlig ydelse som trækkes fra den bankkonto der er tilknyttet til det anvendte kort. Husk at alle felter angivet med “*” skal udfyldes.

UDDANNELSE

SOCIAL VELFÆRD

HELBRED

KATASTROFEHJÆLP

MEDLEMSSKAB og donationer/sponsorater

Gør som mange andre og bliv medlem af Helping Humanity med månedlige bidrag eller betal en donation/sponsorat som et engangsbeløb. Du kan bidrage med lige fra 50 Kr./måned til et beløb du selv finder rimeligt.
Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay:
Mobile Pay: 91 250 777