Grundlæggende Humanistiske Værdier

GRUNDLÆGGENDE HUMANITÆRE STANDARDER FOR KVALITET OG ANSVARLIGHED (CORE HUMANITARIAN STANDARDS ON QUALITY AND ACCOUNTABILITY)

Helping Humanity har implementeret “Grundlæggende humanitære standarder for kvalitet og ansvarlighed“, hvilket betyder at Helping Humanity følger 9 mål, som både organisationen, samarbejdspartnere og individer skal følge for at forbedre kvaliteten og effektiviteten af den hjælp der tilbydes. De ni mål er reflekteret i Helping Humanity’s vedtægter og også vist på nedenstående billede.

Oversat til dansk drejer det sig om følgende 9 mål der skal overholdes.

1. Samfund og mennesker, der er berørt af krise, modtager hjælp som er passende og relevant for deres behov.
Kvalitetskriterium: Humanitært hjælp er passende og relevant.

2. Samfund og mennesker, der er berørt af krisen, har adgang til nødvendig humanitær hjælp på det rigtige tidspunkt.
Kvalitetskriterium: Humanitært hjælp er effektiv og rettidig.

3. Samfund og mennesker, der er ramt af krise, må ikke være negativt påvirket og skal være mere forberedt og mindre i fare som følge af den humanitær handling.
Kvalitetskriterium: Humanitært hjælp styrker den lokale kapacitet og undgår negative effekter.

4. Samfund og mennesker, der er berørt af krise, kender deres rettigheder og har adgang til information og deltager i beslutninger, der påvirker dem.
Kvalitetskriterium: Humanitært hjælp er baseret på kommunikation, deltagelse og feedback.

5. Samfund og mennesker, der er berørt af krisen, har adgang til sikre og lydhøre mekanismer til behandling af klager.
Kvalitetskriterium: Klager hilses velkommen og behandles.

6. Samfund og mennesker, der er berørt af krise, får koordineret og supplerende hjælp.
Kvalitetskriterium: Humanitært hjælp er koordineret og supplerende.

7. Samfund og mennesker, der er berørt af krise, kan forvente levering af forbedret hjælp på baggrund organisationen lærer af erfaringer og reflektion.
Kvalitetskriterium: Humanitære aktører lærer og forbedrer sig løbende.

8. Samfund og mennesker, der er ramt af krise, modtager den hjælp, de har brug for fra kompetent og godt ledet personale og frivillige. Kvalitetskriterium: Personalet understøttes til at gøre deres job effektivt og behandler modtagere retfærdigt og ligeligt.

9. Samfund og mennesker, der er berørt af krise, kan forvente, at organisationer, der hjælper dem, administrerer ressourcer effektivt og etisk.
Kvalitetskriterium: Ressourcer administreres og bruges ansvarligt til det bestemte formål.

Se flere detaljer

Ved en bankoverførsel eller betaling via Mobile Pay bedes du mærke din donation med det projekt du ønsker at støtte.

Registreringsnummer.: 5326
Kontonummer.: 0246806
IBAN kontonummer: DK3553260000246806
SWIFT-adresse/BIC: ALBADKKK

Mobile Pay: 91 250 777